Un citat interesant


       "Discipol al Maghidului, Rabi Wolf din Jitomir a hotărît că este mai bine să rămînă predicator decît să se lase încoronat Învățător. De aici și preocuparea sa față de limbaj.
      - Gîndirea este de esență infinită, spunea el, și cuvîntul o limitează. Atunci de ce caută omul să se exprime? Vă voi spune eu pentru ce: cuvîntul are darul de a umaniza gîndirea.
       Rabi Wolf din Jitomir mai zicea:
      - Nu-i înțeleg pe așa-numiții oameni luminați care cer la nesfîrșit răspunsuri în materie de credință. Pentru cel ce crede, nu există întrebare; pentru necredincios nu există răspuns."

                                                 (Elie Wiesel, Celebrare hasidică, Ed. Hasefer, 2001)
     
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu